Vítejte na stránkách římskokatolické farnosti Troubky

 

Římskokatolická farnost Troubky, jak zní její oficiální název evidovaný na ministerstvu kultury, má sídlo v Troubkách u Přerova a k ní je přifařena ještě obec Henčlov. Zřizovatelem farnosti je Olomoucké arcibiskupství.

Geograficky se obě obce farnosti nacházejí na levém břehu toku řeky Bečvy a nedaleko jejího soutoku s řekou Moravou, na spojnici mezi městy Přerov a Tovačov.

Politicky se farnost nachází v bývalém okrese Přerov a v kraji Olomouckém.

Církevně je farnost zařazena do děkanátu Přerov, arcidiecéze Olomouc.

Počet lidí v obci Troubky je dnes něco málo přes dva tisíce lidí a v obci Henčlov je kolem pěti set šedesáti lidí. Bohoslužeb se účastní v neděli z obou obcí kolem180 lidí.

Život farnosti mimo bohoslužeb a výuky náboženství probíhající ve všech třídách na místní základní škole je zpestřen pravidelným setkáváním různých společenství a spolků. Od roku 2007 se měsíčně setkávají senioři pod názvem Zralé hrozny, dále od roku 2009 se měsíčně setkávají mladé rodiny. Týdně se již řadu let setkává modlitební skupinka zvaná Společenství modlitby matek. Při farnosti pracuje chrámový sbor založený v roce 2007 sloužící při slavnostních bohoslužbách, ale také při různých akcích v obci. Nepravidelně se také scházejí na faře maminky na mateřské dovolené i s dětmi, kde je pro ně vyhrazena jimi upravená a vyzdobená místnost. Mládež a děti zpívající v kytarové schóle se scházejí mimo prázdniny po nedělní mši na faře. V budově fary je také umístěna knihovna čítající přes 1600 svazků knih různých žánrů, které je otevřena i veřejnosti.

 

 

 

 

 

 

Valid XHTML 1.1