16. - 23. ledna 2011

Datum Liturgická památka Hod Úmysl
16.1. NEDĚLE
2. v mezidobí
8:30 Za + Vitězslava Kořínka, sourozence, + rodiče Polcarovy a Kořínkovy, Boží ochranu a pomoc v hledání víry pro živé
17:00 Modlitba večerních chval
17.1. PONDĚLÍ
Památka sv. Antonína, opata
17:00
Troubky
Modlitba svatého růžence
17:00
Henčlov
Za farníky
18.1.

ÚTERÝ
Památka Panny Marie, Matky jednoty křesťanů

8:00 Za těžce nemocnou osobu
19.1.

STŘEDA
2. týdne v mezidobí

17:00 Za + Růženu Pavlištíkovu
20.1.

ČTVRTEK
2. týdne v mezidobí

17:00 Na vlastní úmysl
21.1.

PÁTEK
Památka sv. Anežky Římské, panny a mučednice

17:00 Na vlastní úmysl
Po mši Výstav eucharistie a svátostné požehnání
22.1.

 SOBOTA
Sobotní památka Panny Marie

8:00 Na vlastní úmysl
23.1. NEDĚLE
3. v mezidobí
8:30 Za farníky
17:00 Modlitba večerních chval
Valid XHTML 1.1