30. ledna - 6. února 2011

Datum Liturgická památka Hod Úmysl
30.1. NEDĚLE
4. v mezidobí
8:30 Za + Růženu a Antonína Smrktovy, dceru Ludmilu, sourozence, Boží ochranu a pomoc v hledání víry pro živé
17:00 Modlitba večerních chval
31.1. PONDĚLÍ
Památka sv. Jana Boska, kněze
17:00
Troubky
Modlitba svatého růžence
17:00
Henčlov
Za farníky
1.2.

ÚTERÝ
4. týdne v mezidobí

8:00 Na poděkování za 75 let života, s prosbou o dar zdraví, Boží požehnání a dar víry pro celou rodinu a za + manžela
2.2.

STŘEDA
Svátek Uvedení Páně do chrámu

9:00 Společenství Zlatých hroznů
17:00 Na poděkování za děti s prosbou o pomoc potřebnou při výchově a dary Ducha sv.
3.2.

ČTVRTEK
Sv. Blažeje, biskupa

17:00 Na vlastní úmysl
4.2.

PÁTEK

První pátek v měsíci

15:00 Výstav eucharistie a modlitba korunky k Božímu milosrdenství
15:30
-
16:50
Zpovídání
17:00 Za + Anežku Zatloukalovou, manžela, rodiče Zatloukalovy, Boží ochranu a pomoc v hledání víry pro živé
Po mši Výstav eucharistie a svátostné požehnání
5.2.

 SOBOTA
Památka sv. Agáty, mučednice

První sobota v měsíci

8:00 Společná modlitba svatého růžence
Po růženci

Za + Jana Zatloukala, rodiče, sourozence, Boží ochranu a pomoc  v hledání víry pro živé

6.2. NEDĚLE
5. v mezidobí
8:00 Výstav eucharistie, modlitba korunky k Božímu milosrdenství, Te Deum
8:30 Za + Josefa Gregovského, dvě + manželky, dceru Marii a manžela Jiřího, syna Víta,
živ. a + rod.
17:00 Modlitba večerních chval
Valid XHTML 1.1