27. února - 6. března 2011

Datum Liturgická památka Hod Úmysl
27.2. NEDĚLE
8. v mezidobí
8:30 Za + Anežku Mlčochovu, manžela, duše v očistci, Boží ochranu a pomoc v hledání víry pro živé
17:00 Modlitba večerních chval
28.2. PONDĚLÍ
8. týdne v mezidobí
17:00
Troubky
Modlitba svatého růžence
17:00
Henčlov
Za farníky
1.3.

ÚTERÝ
8. týdne v mezidobí

8:00 Za + rodinu Horákovu a Michálkovu, duše v očistci, Boží ochranu a pomoc v hledání víry pro živé
2.3.

STŘEDA
8. týdne v mezidobí

9:00

Za + Anežku Chalánkovu, za živé a + spolupracovníky a spolupracovnice
(od spolupracovníků)

Po mši Společenství zlatých hroznů (fara)
3.3. ČTVRTEK
8. týdne v mezidobí
17:00 Modlitba svatého růžence
měsíční duchovní obnova farnosti
4.3.

PÁTEK


První pátek v měsíci

15:00 Výstav eucharistie a pobožnost korunky Božího milosrdenství za vyprošení obrácení našich blízkých
15:30
-
16:50
Možnost svátosti smíření
17:00 Za + Anežku Chalánkovu
(od spolužáků)
Po mši Modlitba litanie k Nejsvětějšímu srdci Ježíšovu za změnu našich srdcí
5.3.

 SOBOTA


První sobota v měsíci

8:00 Rozjímání o životě Pána Ježíše v modlitbě svatého růžence
Po růženci Na úmysly příchozích
Po mši

Modlitba litanií k Panně Marii za vyprošení různých darů

6.3. NEDĚLE
9. v mezidobí
8:00 Výstav eucharistie
8:25 Svátostné požehnání a zpěv Te Deum
8:30 Za + Antonína Červinku, manželku, dva syny a snachu, Boží ochranu a pomoc v hledání víry pro živé
17:00 Modlitba večerních chval
Valid XHTML 1.1