3. dubna - 10. dubna 2011

Datum Liturgická památka Hod Úmysl
3.4. NEDĚLE
4. postní
8:00 Výstav eucharistie, modlitba korunky k Božímu milosrdenství za obrácení rodin
8:25 Svátostné požehnání
8:30 Za farníky
14:30 Pobožnost křížové cesty
(biřmovaná mládež a děti z náboženství)
4.4. PONDĚLÍ
po 4. neděli postní
od 9:00
Troubky
Předvelikonoční návštěva nemocných
od 16:00
Henčlov
18:00
Troubky
Modlitba sv. růžence

18:00
Henčlov

Za + Antonína Valentu, Boží ochranu a pomoc
v hledání víry pro živé
5.4.

ÚTERÝ
po 4. neděli postní

8:00 Za + Jana Brázdu, jeho rodiče, prarodiče, za duše v očistci, Boží ochranu a pomoc v hledání víry pro živé
6.4. STŘEDA
po 4. neděli postní
9:00 Za duše v očistci a obrácení hledajících
Po mši Společenství zlatých hroznů / promítání filmu sv. Augustin
7.4. ČTVRTEK
po 4. neděli postní
18:00 Modlitba sv. růžence
8.4.

PÁTEK
po 4. neděli postní

První pátek v měsíci

18:00 Za + Ludmilu Mlčochovu
(od přátel z ulice)
Po mši Výstav eucharistie a modlitba chval, díků, proseb
9.4.

SOBOTA
po 4. neděli postní

8:00 Za + Ludmilu Mlčochovu
(od přátel z DPS u Šímů)
Předvelikonoční duchovní obnova farnosti
(P. Jiří Kopřiva, biskupský delegát pro katechezi)
10.4. NEDĚLE
5. postní

(sbírka na lavice)

8:30 Za farníky
Po mši Promluva pro mládež (fara)
14:30 Promluva pro rodiny (kostel)
Po promluvě Pobožnost křížové cesty
(vedou rodiče s malými dětmi)
Po křížové cestě Předvelikonoční zpovídání
Valid XHTML 1.1