10. dubna - 17. dubna 2011

Datum Liturgická památka Hod Úmysl
Předvelikonoční duchovní obnova farnosti
(P. Jiří Kopřiva, biskupský delegát pro katechezi)
10.4. NEDĚLE
5. postní

(sbírka na lavice)

8:30 Za farníky
Po mši Promluva pro mládež (fara)
14:30 Promluva pro rodiny (kostel)
Po promluvě Pobožnost křížové cesty
(vedou rodiče s malými dětmi)
Po křížové cestě Předvelikonoční zpovídání
11.4. PONDĚLÍ
po 5. neděli postní
8:00
Henčlov
- úmysl není obsazen -

18:30
Troubky

úvod do novény k obnově křtu
12.4.

ÚTERÝ
po 5. neděli postní

8:00 Za + Josefa Michálka, manželku, dva zetě, sourozence, Boží ochranu a pomoc v hledání víry pro živé
18:30 1. den novény k obnově křtu
13.4. STŘEDA
po 5. neděli postní
8:00 Za duše v očistci a obrácení hledajících
18:30 2. den novény k obnově křtu
14.4. ČTVRTEK
po 5. neděli postní
8:00 Za + Františka Chytila, rodiče, Boží ochranu a pomoc v hledání víry pro živé
18:30 3. den novény k obnově křtu
15.4.

PÁTEK
po 5. neděli postní

8:00 Za + Stanislava Ticháčka a sourozence, Boží ochranu a pomoc v hledání víry pro živé
18:30 4. den novény k obnově křtu
16.4.

SOBOTA
po 5. neděli postní

7:45 Odjezd mládeže na arcidiecézní setkání
(od kostela)
8:00 Na poděkování za dožití se 80-ti let sprosbou další ochranu Boží, za  + rodinu Frgálovu, Mrtvých a Smrktovu, Boží ochranu a pomoc v hledání víry pro živé
18:30 5. den novény k obnově křtu
17.4. Květná
NEDĚLE

Mše svatá začíná pod pergolou svěcením kočiček a četbou evangelia

Požehnání stromečků dětem na závěr mše svaté

8:30 Na poděkování za 90 let života s prosbou za dar zdraví a Boží požehnání, za + manželku Marii, živ. a + rodinu Cervinkovu, Bártkovu a Mračkovu, dar víry pro celou rodinu
14:30 Pobožnost křížové cesty
(Pastorační a ekonomická rada)
18:30 6. den novény k obnově křtu
Valid XHTML 1.1