17. dubna - 24. dubna 2011

Datum Liturgická památka Hod Úmysl
17.4. Květná
NEDĚLE

Mše svatá začíná pod pergolou svěcením kočiček a četbou evangelia

Požehnání stromečků dětem na závěr mše svaté

8:30 Na poděkování za 90 let života s prosbou za dar zdraví a Boží požehnání, za + manželku Marii, živ. a + rodinu Červinkovu, Bártkovu a Mračkovu, dar víry pro celou rodinu
14:30 Pobožnost křížové cesty
(Pastorační a ekonomická rada)
18:30 6. den novény k obnově křtu
18.4. PONDĚLÍ
Svatého týdne
8:00
Henčlov
Za živ. a + rodinu Němčákovu

18:30
Troubky

7. den novény k obnově křtu
19.4.

ÚTERÝ
Svatého týdne

8:00 Na vlastní úmysl
18:30 8. den novény k obnově křtu
20.4. STŘEDA
Svatého týdne
8:00 Za duše v očistci a obrácení hledajících
18:30 9. den novény k obnově křtu

SVATÉ TŘÍDENNÍ
 
21.4.  ZELENÝ ČTVRTEK 8:00 Modlitba ranní chval
19:00 Za kněze, kteří působili a pochází z naší farnosti
22.4.

VELKÝ PÁTEK

8:00 Modlitba ranní chval
15:00 Modlitba křížové cesty a začátek novény k Božímu milosrdenství
19:00 Velkopáteční obřady
23.4.

BÍLÁ SOBOTA

8:00 Modlitba ranní chval
9:00
-
18:00
Pobožnosti u Božího hrobu:

10-11 hod   maminky s malými dětmi
 13-14 hod   společenství modlitby matek
15-16 hod   společenství zralých hroznů
17-18hod  ministranti, děvčata ze schóly, biřmovanci, děti z náboženství


- v ostatních časech zapsaní dobrovolníci na hlídání Božího hrobu
VIGILIE SLAVNOSTI ZMRTVÝCHVSTÁNÍ PÁNĚ

Při mši obnovíme křestní sliby

20:30 Za farníky
24.4. VELIKONOČNÍ
NEDĚLE


žehnání "košíků" a beránků
velikonočních pokrmů

Po mši a farní zahradě tradiční beránek

(Sbírka na seminář)
8:30 Za členy troubeckého sboru, živé i zemřelé
a jejich rodiny
18:30 Modlitba večerních chval a novéna k Božímu milosrdenství
Valid XHTML 1.1