8. května - 15. května 2011

Datum Liturgická památka Hod Úmysl
8.5. 3. NEDĚLE VELIKONOČNÍ


Sbírka na lavice
8:30 Za hasiče, za zrakově postižené a na poděkování za naše maminky s prosbou o dary Ducha svatého pro ně
Po mši Žehnání dopravního prostředku a průvod k soše sv. Floriana
18:30 Májová pobožnost k Panně Marii Lurdské
9.5. PONDĚLÍ
po 3. neděli velikonoční
18:00
Troubky
Modlitba sv. růžence
18:00
Henčlov
úmysl mše není zadán
10.5.

ÚTERÝ
po 3. neděli velikonoční

8:00 úmysl mše není zadán
11.5. STŘEDA
po 3. neděli velikonoční
14:00 Pohřební mše za + Antonína Malíka
12.5.  ČTVRTEK
po 3. neděli velikonoční
18:00 Za duše v očistci a obrácení hledajících
13.5.

PÁTEK
Panny Marie Fatimské

18:00

Za + Jana Mlčocha, Miroslavu Mlčochovu, rodiče, sourozence, Boží ochranu a pomoc v hledání víry pro živou rodinu

Po mši Výstav eucharistie
14.5.

SOBOTA
Svátek sv. Matěje, apoštola

8:00

Za + Jaroslava Rašku, rodiče, oboje prarodiče, kmotra a živ. rodinu

15.5. 4. NEDĚLE VELIKONOČNÍ

Sbírka na TV Noe
8:30 Za farníky
18:30 Májová pobožnost k Panně Marii Fatimské
Valid XHTML 1.1