15. května - 22. května 2011

Datum Liturgická památka Hod Úmysl
15.5. 4. NEDĚLE VELIKONOČNÍ

Sbírka na TV Noe
8:30 Za farníky
18:30 Májová pobožnost k Panně Marii Fatimské
16.5.

PONDĚLÍ
svátek sv. Jana Nepomuckého, kněze a mučedníka

8:00
Henčlov

(Úmysl na mši není zadán)

18:00
Troubky
Modlitba sv. růžence
17.5.

ÚTERÝ
po 4. neděli velikonoční

18:00

(Úmysl na mši není zadán)

18.5. STŘEDA
po 4. neděli velikonoční
18:00

(Úmysl na mši není zadán)

19.5.  ČTVRTEK
po 4. neděli velikonoční
18:00

Za rodinu Bimkovu, Zlámalovu a Hubáčkovu, za dar zdraví

20.5.

PÁTEK
památka sv. Klementa Marie Hofbauera, kněze

18:00

Za + Růženu Stokláskovu (přátelé ze Zárubu)

Po mši Výstav eucharistie
21.5.

SOBOTA
po 4. neděli velikonoční

8:00

Za farníky

22.5. 5. NEDĚLE VELIKONOČNÍ 8:30

Za + Františka Ticháčka, dvoje rodiče,
živou a + rodinu (křest)

18:30 Májová pobožnost k Panně Marii La Saletské
Valid XHTML 1.1