22. května - 29. května 2011

Datum Liturgická památka Hod Úmysl
22.5. 5. NEDĚLE VELIKONOČNÍ 8:30

Za + Františka Ticháčka, dvoje rodiče,
živou a + rodinu (křest)

18:30 Májová pobožnost k Panně Marii La Saletské
23.5.

PONDĚLÍ
po 5. neděli velikonoční

8:00
Henčlov

Za + Zdenu Bajerovu, manžela, syna, Boží ochranu a pomoc v hledání víry pro živou rodinu
(od spolupracovnic)

18:00
Troubky
Modlitba sv. růžence
24.5.

ÚTERÝ
po 5. neděli velikonoční

8:00

Za + Antonína Malíka
(Od přátel ze Svárova)

25.5. STŘEDA
po 5. neděli velikonoční
18:00

(Úmysl na mši není zadán)

26.5.  ČTVRTEK
památka sv. Filipa Neriho, kněze
18:00 (Úmysl na mši není zadán)
27.5.

PÁTEK
po 5. neděli velikonoční

18:00 (Úmysl na mši není zadán)
Po mši Výstav eucharistie
28.5.

SOBOTA
po 5. neděli velikonoční

8:00

(Úmysl na mši není zadán)

29.5. 6. NEDĚLE VELIKONOČNÍ 8:30

Za farníky

18:30 Májová pobožnost k Panně Marii, Královně míru
Valid XHTML 1.1