26. června - 3. července 2011

Datum Liturgická památka Hod Úmysl
26.6. NEDĚLE
13. v mezidobí
8:30

Za + Josefa Rašku, manželku, + Marii Bahounkovou, živ. a + rodinu

od
15:00
Farní odpoledne na farní zahradě
27.6.

PONDĚLÍ
13. týdne v mezidobí

8:00
Henčlov
Za + Anežku a Josefa Rybkovy, duše v očistci, Boží ochranu a požehnání zvláště v hledání víry pro živé
18:00
Troubky
Modlitba sv. růžence
28.6.

ÚTERÝ
památka sv. Irenea

18:00 Modlitba sv. růžence
29.6. STŘEDA

Slavnost sv. Petra a Pavla, apoštolů

Doporučený svátek
18:00 Za + Růženu Macháčovu, manžela, bratra Františka a manželku, P. Bohuslava Souška, Boží ochranu a pomoc v hledání víry pro živé
30.6.

 

ČTVRTEK

Školní mše pro děti, rodiče a učitele na závěr školního roku
9:00

 

Za farníky a na poděkování za uplynulý školní rok, dar vzdělávání, za učitele a jejich žáky
měsíční duchovní obnova farnosti
1.7.

PÁTEK

Slavnost Nejsvětějšího srdce Ježíšova

První pátek v měsíci

15:00 Výstav eucharistie, smírná modlitba k Božímu milosrdenství
15:30
-
17:50
Zpovídání a možnost tiché adorace před vystavenou Nejsvětější svátostí
18:00 Za + Aloise Němčáka, rodiče z obou stran, švagra Antonína Zajíce, Boží požehnání a ochranu pro celou živou rodinu zvláště v hledání víry
Po mši Modlitba litanií k Nejsvětějšímu srdci a svátostné požehnání
2.7.

SOBOTA

Památka neposkvrněného srdce Panny Marie

První sobota v měsíci

8:00

Společná modlitba růžence

Po růženci Za + Vladimíra Vaňka, zemřelou rodinu, Boží požehnání a ochranu pro celou živou rodinu zvláště v hledání víry
Po mši Modlitba litanií k Panně Marii
3.7. NEDĚLE
14. v mezidobí

První neděle v měsíci
8:00 Výstav eucharistie, korunka k Božímu milosrdenství, Te Deum
8:30

Za oběti povodní v Troubkách

18:00 Modlitba breviáře

Zapisování mší sv. v úřední hodiny: pondělí 16 - 17 hod., nebo po mši v pracovním týdnu

Další informace na týden: 26. června - 3. července zde nebo v ohláškách

Valid XHTML 1.1