týden 4. září - 11. září 2011

Datum Liturgická památka Hod Úmysl
4.9. NEDĚLE
23. v mezidobí
8:00 Výstav eucharistie a Te Deum
8:30 Za farníky
18:00 Modlitba breviáře
5.9.

PONDĚLÍ
23. v mezidobí

8:00
Henčlov
Úmysl není zadán
18:00
Troubky
Modlitba růžence
6.9.

ÚTERÝ
23
. v mezidobí

18:00 Za + Petra Jehláře a jeho rodinu
7.9.

STŘEDA
23
. v mezidobí

15:00 Zádušní mše svatá za pana Josefa Zatloukala
8.9.

ČTVRTEK
Svátek narození Panny Marie

8:00 Za + Josefa a Marii Janouškovy, jejich zemřelé rodiče a sourozence
9:00 Společenství zlatých hroznů (fara)
9.9.

PÁTEK
23
. v mezidobí

18:00 Za + Jana Zatloukala, rodiče, sourozence a jejich rodiny, Boží ochranu a požehnání zvláště v hledání víry pro živé
Po mši Výstav eucharistie a svátostné požehnání
10.9.

SOBOTA
Sobotní památka Panny Marie

8:00 Za + Josefa a Marii Netopilovy, dvoje rodiče, sourozence, Boží ochranu a požehnání zvláště v hledání víry pro živé
11.9. NEDĚLE
24. v mezidobí
Sbírka na lavice
8:30 Za padesátníky a na poděkování za dar života s prosbou o Boží požehnání do dalších let a ochranu Panny Marie
18:00 Modlitba breviáře

Zapisování mší sv. a úřední hodiny:
pondělí 16-17 hod.,
nebo po mši svaté v pracovním týdnu

informace o jiných akcích farnosti zde nebo v ohláškách

Valid XHTML 1.1