týden 18. září - 25. září 2011

Datum Liturgická památka Hod Úmysl
18.9. NEDĚLE
25. v mezidobí
Sbírka na lavice
8:30 Za Anežku Raškovou, manžela, jejich dvě dcery a vnuka, Boží ochranu a požehnání zvláště v hledání víry pro živé
18:00 Modlitba breviáře
19.9.

PONDĚLÍ
25. v mezidobí

8:00
Henčlov
Za farníky
18:00
Troubky
Modlitba růžence
209.

ÚTERÝ
Památka sv. Ondřeje
Kim Tae-gona, kněze

8:00 Na úmysl kněze
21.9.

STŘEDA
Svátek sv. Matouše,
apoštola a evangelisty

18:00 Za + Františka Dočkala, dvě manželky, děti,
Boží ochranu a požehnání
zvláště v hledání víry pro živé
22.9.

ČTVRTEK
25. v mezidobí

18:00 Za + Fabiána Mrtvého, dvoje rodiče,
Boží ochranu a požehnání
zvláště v hledání víry pro živé
23.9.

PÁTEK
Památka sv. Pia z Pietralciny, kněze

18:00 Za + P. Vincence Mrtvého, SDB, + P. Václava Mrtvého, SDB, za živou a + rodinu Mrtvých, Boží ochranu a požehnání
zvláště v hledání víry pro živé
Po mši Výstav eucharistie a svátostné požehnání
24.9.

SOBOTA
Sobotní památka Panny Marie

8:00 Za + Josefa a Marii Kořínkovy, tři syny, dceru a zetě, Boží ochranu a požehnání
zvláště v hledání víry pro živé
25.9. NEDĚLE
26. v mezidobí
Mše na poděkování za úrodu
8:30 Za Josefa Rašku, rodiče, sourozence,
Boží ochranu a požehnání
zvláště v hledání víry pro živé
18:00 Modlitba breviáře

Zapisování mší sv. a úřední hodiny:
pondělí 16-17 hod.,
nebo po mši svaté v pracovním týdnu

informace o jiných akcích farnosti zde nebo v ohláškách

Valid XHTML 1.1