týden 6. listopadu - 13. listopadu 2011

podmínky pro Získávání odpustků duším v očistci
ve dnech 2. - 8. listopadu
-  návštěva hřbitova a jakákoli modlitba za zemřelé

- svatá zpověď v rozmezí 14 dní a nemít zálibu ani v lehkém hříchu
- modlitba na úmysl Svatého otce
- přijetí svatého přijímání

Datum Liturgická památka Hod Úmysl
6.11. NEDĚLE
32. v mezidobí

Svatohubertská mše

Tento den je možnost získat odpustek pro duše v očistci

8:30

Za myslivce, rybáře, včelaře

16:00
Hřbitov

Modlitba korunky k Božímu milosrdenství za zemřelé na hřbitově

7.11.

PONDĚLÍ
32. v mezidobí

Tento den je možnost získat odpustek pro duše v očistci

8:00
Troubky
Za naše zemřelé
16:00
Hřbitov
Modlitba korunky k Božímu milosrdenství za zemřelé na hřbitově
8.11. ÚTERÝ
32. v mezidobí

Tento den je možnost získat odpustek pro duše v očistci

8:00

Za naše zemřelé

16:00
Hřbitov
Modlitba korunky k Božímu milosrdenství za zemřelé na hřbitově
9.11.

STŘEDA
Svátek Posvěcení lateránské baziliky

8:00
Troubky
Za + Josefa Zatloukala, manželku, dceru, dvoje rodiče, Boží ochranu a požehnání zvláště v hledání víry pro živé
Po mši Společenství Zlatých hroznů
s P. Pavlem Bilinskim
10.11.

ČTVRTEK
Památka sv. Lva Velikého, pp.

17:00

Modlitba svatého růžence

11.11.

PÁTEK
Památka sv. Martina, biskupa

17:00
Troubky

Modlitba svatého růžence

16:00
Henčlov

Za farníky

16:30
Henčlov

Slovo pro děti o svatém Martinovi a následně lampionový svatomartinský průvod, po něm hry pro děti v budově henčlovské školky

12.11.

SOBOTA
Památka sv. Josafata,
biskupa a mučedníka

17:00 Za živ. a + Anežky
13.11. NEDĚLE
SVATOMARTINSKÉ HODY

Sbírka na opravu kostela

8:30

Procesí od farního kostela s ostatky sv. Martina

9:30
Henčlov
Za občany z Henčlova a poutníky
17:00

Modlitba večerních chval

Zapisování mší sv. a úřední hodiny:
pondělí 16-17 hod.,
nebo po mši svaté v pracovním týdnu

informace o jiných akcích farnosti zde nebo v ohláškách

Valid XHTML 1.1