týden 13. listopadu - 20. listopadu 2011

Datum Liturgická památka Hod Úmysl
13.11. NEDĚLE
SVATOMARTINSKÉ HODY

Sbírka na opravu kostela

8:30

Procesí od farního kostela s ostatky sv. Martina

9:30
Henčlov
Za občany z Henčlova a poutníky
17:00

Modlitba večerních chval

14.11.

PONDĚLÍ
33. v mezidobí

17:00

Modlitba svatého růžence

15.11. ÚTERÝ
33. v mezidobí
17:00

Modlitba svatého růžence

16.11.

STŘEDA
33. v mezidobí

17:00

Modlitba svatého růžence

17.11.

ČTVRTEK
Památka sv. Alžběty Uherské, řeholnice

17:00

Modlitba svatého růžence

18.11.

PÁTEK
33. v mezidobí

17:00 Za farníky
Po mši

Výstav eucharistie, modlitba a svátostné požehnání

19.11.

SOBOTA
Sobotní památka Panny Marie

8:00 Na poděkování za 44 let společného života, přijatá dobrodiní a ochranu Panny Marie
20.11. NEDĚLE

Slavnost
Krista Krále

Sbírka na charitu

8:30 Na poděkování za všechny dobrodince, brigádníky a pomocníky ve farnosti, za ně, jejich úmysly a jejich živé i + rodiny

Ve farních kostelích se tento den koná před vystavenou Nejsvětější svátostí obnova zasvěcení lidstva Nejsvětějšímu Srdci Ježíšovu
17:00

Modlitba večerních chval

Zapisování mší sv. a úřední hodiny:
pondělí 16-17 hod.,
nebo po mši svaté v pracovním týdnu

informace o jiných akcích farnosti zde nebo v ohláškách

Valid XHTML 1.1