týden 11. prosince - 18. prosince 2011

Datum Liturgická památka Hod Úmysl
11.12. 3. NEDĚLE adventní
Sbírka na opravu kostela
8:30 Za + Františka Ticháčka a sourozence, rodiče z obou stran, Boží ochranu a pomoc v hledání víry pro živé
17:00

Modlitba večerních chval

12.12.

PONDĚLÍ
Panny Marie Guadalupské

17:00
Troubky

Na poděkování za dar života, s prosbou o Boží  pomoc a požehnání, dar zdraví a víry

13.12. ÚTERÝ
Památka sv. Lucie,
panny a mučednice
modlitba korunky 6:15
----------
6:30
roráty
Za živ. a + rodinu Jančovu
14.12.

STŘEDA
Památka sv. Jana od kříže, kněze a učitele církve

18:00
Henčlovské roráty

Za farníky

15.12.

ČTVRTEK
3. adventní

modlitba korunky 6:15
----------
6:30
roráty
Za + Jaroslava Vránu
(přátelé z ulice a spolužáci)
16.12.

PÁTEK
3. adventní

16:00 Za + Pavla Mračka, živou a + rod. Mračkovu, Pavelkovu a Smrktovu
Po mši

Výstav eucharistie a modlitba chval

17.12.

SOBOTA
3. adventní

8:00 Za živ. a + rod. Novákovu a Zhřívalovu
18.12. 4. NEDĚLE adventní
 
8:30

adventní duchovní obnova farnosti

vede por. P. Petr Šabaka,
vojenský kaplan působící na vojenské akademii v Moravské Třebové

Za + Boženu Špalkovu, manžela, dvoje rodiče, pravnučku Klárku, Boží ochranu a pomoc v hledání víry pro živé
Po mši

Setkání s mládeží na faře a povídání nejen o zahraniční misi

Po promluvě

Zpovídání (zpovídají P. Horák, P. Šabaka, P. Svoboda, P. Sedlák, P. Zapior, P. Šíra)

14:00

2. duchovní promluva,
po ní výstav Eucharistie a možnost ztišení k rozjímání (14-16:00 hod)

16:00 Zpívané nešpory a svátostné požehnání
17:00

Modlitba večerních chval

Zapisování mší sv. a úřední hodiny:
pondělí 16-17 hod.,
nebo po mši svaté v pracovním týdnu

informace o jiných akcích farnosti zde nebo v ohláškách

Valid XHTML 1.1