24. prosince 2011 - 1. ledna 2012

Datum Liturgická památka Hod Úmysl
24.12. SOBOTA

Vigilie
slavnosti Narození Páně
10:00
Henčlov
Otevření henčlovského betléma
14:30 Bohoslužba pro děti
(děti z místní základní školy vystoupí při ní se zpěvem koled a mládež zahraje divadelní scénku)
21:30 Za živé a + občany a rodáky z Troubek a Henčlova
25.12. NEDĚLE

Slavnost Narození Páně

8:30 Za farníky
26.12.

PONDĚLÍ
Svátek
sv. Štěpána, prvomučedníka

8:30 Za + Marii Hájkovu a manžela, + Petra Jehláře, za + rodinu Jehlářovu, s prosbou o Boží ochranu a pomoc v hledání víry pro živou rodinu
dopoledne Svatoštěpánské koledování, návštěva starých  a nemocných lidí s písní koled a svatým přijímáním
17:00 Vánoční koncert
27.12. ÚTERÝ
Svátek sv. Jana, apoštola a evangelisty
8:00 Za živ. a + rodinu Jančovu
28.12.

STŘEDA
Svátek sv. Mláďátek, mučedníků

17:00 Modlitba sv. růžence
29.12.

ČTVRTEK
Pátý den oktávu Narození Páně

17:00 Modlitba sv. růžence
30.12.

PÁTEK
Šes
tý den oktávu Narození Páně

17:00 Modlitba sv. růžence
31.12.

SOBOTA

Sedmý den oktávu Narození Páně

17:00 Na poděkování občanů Troubek a Henčlova za přijatá dobrodiní s prosbou o další Boží ochranu a pomoc, zvláště v hledání víry
Po mši Setkání Zlatých hroznů na faře a silvestrovský přípitek
23:00
-
24:00
Tichá adorace a svátostné požehnání
1.1. NEDĚLE

Slavnost
Matky Boží, Panny Marie

8:30

Na poděkování za všechny dobrodince, brigádníky a pomocníky ve farnosti, za ně, jejich úmysly a jejich živé i + rodiny

17:00 Modlitba večerních chval

Zapisování mší sv. a úřední hodiny v tomto týdnu nebudou,
možnost využít času po mši svaté v pracovním týdnu zůstává

informace o jiných akcích farnosti zde nebo v ohláškách

Valid XHTML 1.1