18. března - 25. března 2012

Postní snažení pro děti i dospělé zde

Datum Liturgická památka Hod Úmysl
18.3.

4. NEDĚLE
 postní

8:30 Za + Klárku Zbožínkovu, živou a + rodinu
14:30 Pobožnost křížové cesty
(Společenství farního sboru)
19.3. PONDĚLÍ
Slavnost SVATÉHO JOSEFA, SNOUBENCE PANNY MARIE

Doporučený svátek

18:00 Za živé a + Josefy z Troubek
20.3.

ÚTERÝ
po 4. neděli postní

8:00 Za farníky
21.3. STŘEDA
po 4. neděli postní
8:00 Za + Josefa Michálka, manželku, dva zetě a sourozence, Boží ochranu a požehnání pro živé zvláště v hledání víry
22.3.

ČTVRTEK
po 4. neděli postní

17:00

Textové pole:

Modlitba sv. růžence

23.3.

PÁTEK
po 4. neděli postní

17:00 Za + Josefa Krejčíře, syna, Boží ochranu a požehnání pro živé zvláště v hledání víry
Po mši Výstav eucharistie a modlitba chval
24.3.

SOBOTA
po 4. neděli postní

13:30
odjezd od kostela
Prosební děkanátní pouť na svatý Hostýn za obnovu rodin a za nová kněžská a duchovní povolání u příležitosti výročí 140 let od korunovace P.M. Hostýnské
25.3.

5. NEDĚLE
 postní

Postní duchovní obnova farnosti


Vede P. Pavel Stuška
 

8:30


mše svatá za + Stanislava Smolku
(přátele z ulice)

Po mši katecheze pro mládež
14:30 druhá postní promluva a křížová cesta
Po skončení křížové cesty velikonoční zpověď
(P. Pavel Stuška, P. Pavel Bilinkski,
P. Josef Svoboda, P. Radek Sedlák)

Zapisování mší sv. v úřední hodiny: pondělí 16-17 hod., nebo po mši v týdnu.

Možnost svátosti smíření je půl hodiny před každou mší svatou mimo neděli.

informace o jiných akcích farnosti zde nebo v ohláškách

Celostátní setkání mládeže 14. - 19. srpna 2012 ve Žďáru nad Sázavou
a setkání rodin 18. srpna 2012 tamtéž

pro veškeré informace klikni na logo setkání:

 

Valid XHTML 1.1