Menu
Kalendář akcí

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Ekonomická rada farnosti
 ve smyslu kánonu 537 Kodexu kanonického práva a Stanov ekonomické rady farnosti arcidiecéze olomoucké schválených arcibiskupem olomouckým dne 7.4.1997 byla ustanovena v naší farnosti dne 23.12.2012

Setkání ekonomické rady

Z jednání ekonomické rady 26.1. 2017 a ekonomická rozvaha na rok 2017

 Byla schválena aktivita ohledně pokračování opravy kostela v rámci finančních možností a opravy střechy kaple sv. Martina. Farnost bude žádat opět dotaci na rozvoj obcí ministerstvo zemědělství a požádá obec o podporu a odeslala žádost arcibiskupství o příspěvek. Výše druhé etapy je 2,4 milionu Kč. Z dotačního titulu můžeme získat max. 700 tisíc. Druhé kolo veřejné sbírky vyneslo 343 tisíc. Farnost bude také žádat město Přerov na opravu kaple.

veřejná sbírka na opravu kostela

Na opravu kostela sv. Markéty byla vyhlášena naší farností veřejná sbírka podle zákona o veřejných sbírkách (č. 117/2001Sb.), schválená a kontrolovaná Krajským úřadem Olomouc.

Děkujeme všem dárcům a také těm, kteří jste byli ochotni vybírat na sběrací listiny. Na účtu veřejné sbírky máme nyní pěknou částku 432.300,-Kč.

Do veřejné sbírky je nadále možno zasílat své příspěvky a to na účet: u Obchodní banky, č. ú. : 270 910 899 / 0300

 

 

Členové ekonomické rady (ustanovená 23.12.2012):

Předseda:
P. ThLic. Radek Sedlák

Dotační poradce:
Mgr. Radek Brázda

Hospodář Troubky:
Vojtěch Ticháček

Hospodář Henčlov:
Marek Herzog

Ekonomický poradce:
Ing. Rusek Aleš (dodatečně jmenován farářem)
Ing. Zdeněk Zbožínek