2011 prohlídka katedrály- základy svatovítské rotundy z dob sv. Václava
img00001.jpg