2011 Hodová mše 10.7.
Ostatky svaté Markéty, aneb zvyk prvních křesťanů slavit eucharistii na hrobu mučedníků
img00001.jpg