2011 Hodová mše 10.7.
Již po druhé tisíciletí tatáž liturgie, přinášení obětních darů věřícími, zde dětmi
img00001.jpg