2011 Svatohubertská mše 6.11. - průvod na začátku mše