2012 Slavnost Těla a Krve Páně - 7. června   - Dočasná kaple na faře kvůli opravám kostela        << 1/26 >>