2012 Slavnost Těla a Krve Páně - 7. června   - Jeden oltář na slavnost Božího Těla                    << 4/26 >>