2012 Slavnost Těla a Krve Páně - 7. června   - Jeden oltář na slavnost Božího Těla    << 5/39 >>