2012 Slavnost Těla a Krve Páně - 7. června   - Procesí                                  << 15/26 >>