2012 Slavnost Těla a Krve Páně - 7. června   - U venkovního oltáře    << 22/26 >>