2012 Slavnost Těla a Krve Páně - 7. června   - opravujeme kostel     << 23/26 >>