2012 Slavnost Těla a Krve Páně - 7. června   - opravujeme kostel                    << 24/26 >>