2012 Slavnost Těla a Krve Páně - 7. června   - opravujeme kostel     << 25/26 >>