2012 Slavnost Seslání D.sv. - obnova biřmování a poděkování za 1. sv. přijímání 27. května                   << 6/39 >>