2012 Farní den - 24. června  - Pracující inteligence slaví první úspěchy                           << 8/27 >>