červen 2012 oprava kostela            odstranění vlhké omítky v předsíni kostela                                                                << 4/60 >>