červen 2012 oprava kostela                                          drážky pro elektriku                                                               << 10/60 >>