červen 2012 oprava kostela                                          drážky pro elektriku                                                               << 12/60 >>