červen 2012 oprava kostela                                          farní úderníci                                                                         << 24/60 >>