červen 2012 oprava kostela                                          farní úderníci                                                                         << 26/60 >>