červen 2012 oprava kostela                                          farní úderníci                                                                         << 27/60 >>