červen 2012 oprava kostela                             po oškrabání stěn se objevila stará výmalba                                          << 36/60>>  ^