červen 2012 oprava kostela                                          první velký úklid                                                                        << 37/60>>