červen 2012 oprava kostela                                          první velký úklid a ještě drobné úpravy                                        << 38/60>>