červen 2012 oprava kostela                                          první velký úklid                                                                      << 40/60 >>