2012 Znovuotevření kostela po opravě a 140 let od posvěcení kostela  
                                                                         lidé shromážděni před vstupem znovuotevřeného kostela                  << 5/37 >>