Biřmování
03 ministranti jdou pro biřmovace před faru
img00003.jpg