Biřmování
06 otec arcibiskup zdraví biřmovance
img00006.jpg