Biřmování
07 kadidlo požehnáno, můžeme začít
img00007.jpg