Akce farnosti ve fotografiích
(červeně zdůrazněné akce patří k těm klíčovým či rozjezdovým akcím farnosti často ve spolupráci s různými spolky)

Hledá se fotograf farních akcí, který i bez vyzvání bude průběžně fotit

L.P. 2019

Podzimní brigáda 12.10.2019

Svatohubertská mše 6.10.2019

Tříkrálová sbírka 5.1. 2019

L.P. 2018

Stavění betléma 2018

Opravy kostela 2018 - nová sanctusová věž, zvon sv. Floriana, nové krovy kostela

Výzdoba na Boží Tělo 2018

Velikonoce 2018

L.P. 2017

"Před poslední večeří Páně" 11.7.2013

Vzpomínka na jedno hodové procesí (2010 sv. Martin)

2017 Svatoštěpánská koleda (26.12.)

2017 Stavění vánočního stromu (16.12.)

2017 Adventní pásmo biblických tanců (10.12.)

2017 Rorátní snídaně (advent)

2017 Pletení adventních věnců (29.11.)

2017 Náš kostel letecky (24.10.)

2017 Opravy kaple v Henčlově (20.10. a dále)

2017 Poděkování za úrodu (1.10.)

2017 Opravy kostela (II. etapa - střecha a omítky hlavní loď: srpen - říjen)

2017 Svěcení nově opraveného železného zvonku sv. Josefa z půdy troubeckého kostela, který byl zavěšen v kapli sv. Anny ve Svitavách - Lánech (23.7.)

2017 Zrenovovaný ocelový Zvonek sv. Josefa z roku 1918 pocházející z půdy troubeckého kostela a darovaný pro kapli sv. Anny ve Svitavách Lánech

2017 Hody (16.7.)
2017 Farní odpoledne s Košičany (15.7.)
2017 První svaté přijímání (28.5.)
2017 Pouť do Koclířova, Hradce n. Svitavou a Svitav (13.5.)
2017 Pálení čarodějnic (30.4.)
2017 Zima


2017 Tříkrálová sbírka (7.1.)
2017 Slavnost Zjevení Páně a žehnání koledníkům (6.1.)

L.P. 2016
2016 Štědrovečerní dětská mše
2016 Škola v kostele (22.12)
2016 Stavění stromků (17.12.)
2016 Biblické tance (11.12.)
2016 Mikuláš (4.12.)
2016 Adventní dílničky (25.11.)

2016 Růženec za misie (24.10.)
2016 Pouť do Svitav (26.9.)

2016 Znovunasezení kříže a báně (6.9.)
2016 Odvětrávání věže (9.8.)
2016 Hodová mše (17.7.)
2016 Farní odpoledne (10.7.)
2016 Dřevo z trámů věže (12.7.)
2016 Tábor v Libině (1.7.-4.7.)
2016 Sundávání báně a kříže z věže kostela (9.6.)
2016 První svaté přijímání (29.5.)
2016 Pouť do Krakowa (28.5.)
2016 Nemocniční mše Přerov (6.4.)
2016 Velikonoční neděle a křest (27.3.)
2016 Bílá sobota a křest (26.3.)
2016 Děkanátní setkání mládeže (18 - 19. 3.)
2016 Tříkrálová sbírka (9.1.)
2016 Novoroční výšlap (1.1.)

L.P. 2015

2015 Dětská štědrovečerní bohoslužba
2015 Sv. Mikuláš (5.12.)
2015 Hubertská mše (15.11.)
2015 Hodový svatomartinský lampiónový průvod a zábava pro děti (6.11.)
2015 Mše za úrodu (4.10.)
2015 Tábor Zlámanec (17.8. - 20.8.)
2015 Chrámový sbor Moštěnice a Troubečan
2015 Hody a novokněžské požehnání P. Viléma Pavlíčka (12.7.)
2015 Farní odpoledne (21.6.)
2015 Boží Tělo (7.6.)
2015 Poslední májová 31.5.
2015 Noc kostelů - schola v Chropyni (29.5.)
2015 70 let od ukončení 2. světové války (8.5.)
2015 Hasičská mše a mše za nevidomé - Den světla (10.5.)
2015 Velikonoce
2015 Tříkrálová sbírka (10.1.)

L.P. 2014

2014 Půlnoční mše 24. prosince
2014 Mikuláš Troubky 7. prosince
2014 První ročník žehnání koní a čtvrtá svatohubertská mše 16. listopadu
2014 Svatomartinský lampiónový průvod a diskotéka pro děti 17. listopadu
2014 Rekviem za padlé vojáky v 1. světové válce a pietní akt 28. října
2014 První svatá zpověď dětí 9.3.
2014 Tříkrálová sbírka 4.1.

L.P. 2013

2013 Třetí svatohubertská mše 3. listopadu
2013 Pašijová hra svitavských ochotníků 15.9.
2013 Svěcení oltáře 14. července Mons. Graubner
2013 Farní odpoledne 7.7. s P. Pleskačem
2013 První svaté přijímání 9. června
2013 Velikonoce na sněhu

L.P. 2012

2012 Vánoční setkání a půlnoční
2012 Svatý Mikuláš
2012 První henčlovský svatomartinský lampionový průvod a setkání dětí
2012 Druhá svatohubertská mše
2012 oprava interiéru kostela
2012 Znovuotevření chrámu a slavnost 140 od posvěcení kostela 15. červenec
2012 červen - oprava a úklid kostela
2012 Vysvědčení z náboženství 29. června
2012 Farní den 24. června 2012
2012 Výlet s dětmi navštěvujícími hodiny náboženství 20.6.
2012 Boží Tělo 7. června 2012
2012 Obnova svátosti biřmování a poděkování za 1.sv. přijímání 27. května
2012 První mše za nevidomé při dni Světla 13. května a hasičská mše
2012 Velikonoce

L.P.2011
2011 Svatoštěpánské koledování a 2012 koleda na Tři krále
2011 Vánoční bohoslužba pro děti 24.12.
2011 První svatohubertstká mše v Troubkách 6.11.
2011 Zájezd na Superstar a pouť do Prahy ke kořenům vlasti 15.10.
2011 Tábor Velké Losiny
2011 Hodová mše svatá- 139. let od posvěcení kostela
2011 Předávání vysvědčení z náboženství a děkanátní pouť Přerov
2011 Nové lavice v kostele
2011 Velikonoce - Zmrtvýchvstání a tradiční beránek
2011 Velikonoce - Vigilie Zmrtvýchvstání
2011 Velikonoce - Velký pátek
2011 Velikonoce - Zelený čtvrtek
2011 Tříkrálová sbírka
2011 Rybova mše - koncert

L.P.2010
2010 Dětská bohoslužba a divadlo na Štědrý den
2010 Vánoční strom do kostela
2010 Hody sv. Martina
2010 Biřmování 27.6.
2010 Povodně 17.5.-19.5.
2010 Boží Tělo a svaté přijímání 6.6.
2010 Hasičská mše 2.5.
2010 Velikonoce a první slavnost beránka před kostelem
2010 Tříkrálová sbírka

L.P. 2009
2009 Žehnání hasičského praporu a dvou zásahových aut 12.9.  
2009 Misie 27.2. - 8.3.  

L.P. 2008
2008 Farní odpoledne 22.6. 

 


 

 

Valid XHTML 1.1