Historie farnosti se odvíjí od první písemné zmínky o obci pocházející z roku 1348, avšak první písemná zmínka o kostele a faře, přesněji o právu dosazovat duchovního správce na faru u místního kostela, pochází z r. 1351.

Farní kostel v Troubkách je zasvěcený sv. Markétě, mučednici z přelomu 3. a 4. století pocházející z Pisidské Antiochie. Současná vnější podoba farního kostela pochází z roku 1872. Kostel je jednolodní stavba rozšířená o boční kaple zakončená oválným presbyteriem, na něž je přistavěna zákristie. Strop kostela je v hlavní lodi a bočních kaplích kazetový a nad presbytářem klenutý. Nad hlavním vchodem je rozšířený kůr. Kostel pojme 200 sedících lidí, celkově tak 300 lidí.

 

 

Filiální kaple v Henčlově je zasvěcená sv. Martinovi, biskupu a mnichovi v Tours žijícím ve 4. století a byla postavena roku 1934. Pojme 20 lidí.


Původní budova kaple, zvonice z r. 1927

Budova fary se nachází v Troubkách naproti kostelu uprostřed obce. Fara byla přestavěna do dnešní podoby v r. 1861. K faře je připojena ohrazená zahrada, na níž se ještě nachází budova technického zázemí s učebnou vybudovaná v roce 2008 a velký zahradní altán pro setkávání lidí vybudovaný v roce 2009. V současné době se na zahradě buduje dětské hřiště.

 

Valid XHTML 1.1