Fota z prvních svatých přijímání z dějin farnosti až do současnosti naleznete zde: http://farnosttroubky.rajce.idnes.cz/Prvni_svata_prijimani_v_dejinach_farnosti

Pro porovnání různých dob a počtu dětí u přijímání:

rok 1938
před světovou válkou

rok 1943
během okupace

rok 1954
padesátá léta, období žalářování kněží a krvavé perzekuce církve

rok 1969
období po zmařeném pražském jaru

rok 1977
období normalizace a nových výhružek církvi
"Bude-li chodit vaše dítě do náboženství, nedostane se na školu!"

rok 1983
pokračující období útlaku věřících lidí a vyhrožování rodičům přihlašující děti do náboženství
"Jak chcete zastávat vedoucí funkci, když vaše děti chodí do kostela!"

rok 1992
po uvolnění náboženských poměrů po sametové revoluci náznak náboženské euforie

rok 1995
pokračující euforie z uvolnění komunistického režimu

rok 1999
na konci milénia se církev vypořádává z nezájmem o duchovní život až dodnes

 rok 2013
sestupná tendence jak populační tak i religiózní v níž končí staré tradice a roste něco nového